• خاکستری

  خاکستری

  کارگردان: مهرداد میر فلاح
  تهیه کننده: علیرضا بهشتی
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • یاسهای وحشی

  یاسهای وحشی

  کارگردان: محسن محسنی نسب
  تهیه کننده: فواد نور
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  0 تومان
 • بوی پیراهن یوسف

  بوی پیراهن یوسف

  کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
  تهیه کننده: مجید مدرسی
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • سمندون

  سمندون

  کارگردان: ناصر هاشمی
  نویسنده: ناصر هاشمی
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • برج مینو

  برج مینو

  کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
  تهیه کننده: مدرسی , دادگو
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  0 تومان
 • تعطیلات تابستانی

  تعطیلات تابستانی

  کارگردان: فریدون حسن پور
  تهیه کننده: سعید شاهسواری
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • افسانه دو خواهر

  افسانه دو خواهر

  کارگردان: کامبوزیا پرتوی
  تهیه کننده: کامبوزیا پرتوی
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • رقص خاک

  رقص خاک

  کارگردان: ابوالفضل جلیلی
  نویسنده: ابوالفضل جلیلی
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • ناصرالدین شاه آکتور سینما

  ناصرالدین شاه آکتور سینما

  کارگردان: محسن مخملباف
  تهیه کننده: جعفری جورانی , دادگو
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • دو نیمه سیب

  دو نیمه سیب

  کارگردان: کیانوش عیاری
  تهیه کننده: صمدزاده , عیاری
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • پرده آخر

  پرده آخر

  کارگردان: واروژ کریم مسیحی
  نویسنده: واروژ کریم مسیحی
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • عشق و مرگ

  عشق و مرگ

  کارگردان: محمدرضا اعلامی
  تهیه کننده: عباس جهانبخش
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  0 تومان
 • بازی بزرگان

  بازی بزرگان

  کارگردان: کامبوزیا پرتوی
  نویسنده: کامبوزیا پرتوی
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  0 تومان
 • خواستگاری

  خواستگاری

  کارگردان: مهدی فخیم زاده
  تهیه کننده: مهدی فخیم زاده
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • دندان مار

  دندان مار

  کارگردان: مسعود کیمیایی
  تهیه کننده: مدرسی , مهدی دادگو
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • پاتال و آرزوهای کوچک

  پاتال و آرزوهای کوچک

  کارگردان: مسعود کرامتی
  تهیه کننده: فرشته طائرپور
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • کشتی آنجلیکا

  کشتی آنجلیکا

  کارگردان: محمد بزرگ نیا
  نویسنده: محمد بزرگ نیا
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • گلنار

  گلنار

  کارگردان: کامبوزیا پرتوی
  تهیه کننده: فرشته طائرپور
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • پرنده کوچک خوشبختی

  پرنده کوچک خوشبختی

  کارگردان: پوران درخشنده
  تهیه کننده: سیروس تسلیمی
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
 • جعفرخان از فرنگ

  جعفرخان از فرنگ

  کارگردان: علی حاتمی
  تهیه کننده: عرفانی , عباسی
  صاحب امتیاز: تصویرگستر پاسارگاد

  1,500 تومان
سبد خرید خالی است